โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน ปี58-1

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร
ด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน
วันที่ 2-4 ธันวาคม 2557 ณ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เอกสารประกอบการบรรยาย:: “UNDO” การขอกลับไปรับบำนาญ Video การบรรยาย

พิธีเปิดและการบรรยายเรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับ “UNDO” การขอกลับไปรับบำนาญตาม พรบ. พ.ศ.2494
DSC_0017
DSC_0011
DSC_0004
DSC_0012
DSC_0022
DSC_0028
DSC_0029
DSC_0033
DSC_0037
DSC_0041
WP_20141202_10_05_31_Pro
DSC_0052
WP_20141202_10_21_42_Pro
DSC_0106
DSC_0053
WP_20141202_10_03_56_Pro
WP_20141202_09_53_04_Pro
WP_20141202_11_42_25_Pro
DSC_0104
DSC_0110
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคและนาวทางแก้ไขการปฏิบัติงานคลัง
DSC_0005
DSC_0182
DSC_0151
DSC_0169
DSC_0143
DSC_0159
DSC_0092
DSC_0087
DSC_0175
DSC_0066
DSC_0065
DSC_0164
DSC_0062
DSC_0064
DSC_0176
DSC_0060
DSC_0057
DSC_0180
DSC_0163
DSC_0186

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯ ปี56 จ.ประจวบคีรีขันธ์ –3

เอกสารการบรรยาย :-

การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  โดย ผอ. วันดี ช่วยประยูรวงศ์ เอกสาร
แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางฯ โดย นายวิโรจน์ ฆ้องวงศ์ เอกสาร

เอกสารการบรรยาย โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประจำปี 2556

เรื่อง การจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ การบริหารสัญญา และกรณีศึกษาด้านพัสดุ คลิก
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ คลิก