อบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี e-Market และ e-Bidding วันที่ 2-3 กันยายน 2558

โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แนวใหม่ e-market และ e-bidding
ตั้งแต่วันที่ 2 – 3 กันยายน 2558
ณ. โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม และห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (self Assess) สานักวิทยบริการฯ ศูนย์เทเวศร์

การบรรยายวันแรก

การปฏิบัติวันที่สอง

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านการคลัง ปี2558

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันที่ ๖ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๘
โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ

หมายกำหนดการ :: เอกสาร

DSC04524
DSC04570
DSC04552
DSC_0379
DSC04559
DSC_0397
DSC_0389
DSC_0377
WP_25580307_09_13_28_Pro
WP_20150307_12_44_16_Pro
WP_20150307_13_55_26_Pro
WP_20150307_16_16_38_Pro

เอกสารประกอบการบรรยาย

กิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2558 ชาวกองคลัง มทร.พระนคร

กองคลัง มทร.พระนครจัดกิจกรรมส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2558
จับฉลากเงินรางวัล
จับของขวัญปีใหม่

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน ปี58-3

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร
ด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน
วันที่ 2-4 ธันวาคม 2557 ณ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เอกสารประกอบการฝึกปฏิบัติ:: การฝึกปฏิบัติเรื่อง เทคนิคการให้บริการอย่างเหนือชั้น

DSC_0388
DSC_0391
DSC_0392
DSC_0402
DSC_0401
DSC_0400
DSC_0404
DSC_0407
DSC_0406
DSC_0432
DSC_0420
DSC_0424
DSC_0380
DSC_0384
DSC_0412
DSC_0408
DSC_0429
DSC_0425
DSC_0396
DSC_0028
DSC_0435
DSC_0439
DSC_0443
DSC_0450
DSC_0452
DSC_0449
DSC_0448
DSC_0137
DSC_0457
DSC_0454
DSC_0453
DSC_0455
DSC_0068
DSC_0438
DSC_0064
DSC_0062
DSC_0145
DSC_0144
DSC_0158
DSC_0152
DSC_0151

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน ปี58-2

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร
ด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน
วันที่ 2-4 ธันวาคม 2557 ณ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

Video การบรรยาย::

การบรรยายเรื่อง เทคนิคการจัดทำขอบเขตของงานและการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

การบรรยายเรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายงบบุคลากร งบเงินอุดหนุนและหมวดค่าตอบแทน

DSC_0312
DSC_0342
DSC_0338
DSC_0337
DSC_0336
DSC_0327
DSC_0324
DSC_0347
DSC_0316
DSC_0319
DSC_0315
DSC_0320

เอกสารประกอบการบรรยาย::

การบรรยายเรื่อง การบริหารสัญญาและกรณีศึกษา Video การบรรยาย

DSC_0351
DSC_0352
DSC_0356
DSC_0358
DSC_0363
DSC_0365
DSC_0369
DSC_0362
DSC_0374