โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน ปี58-1

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, งานบริหารทั่วไป, งานพัสดุ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน วันที่ […]

การประชุมเรื่อง การใช้บัตรเครดิตราชการและการจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, งานการเงิน

[slider source=”media: 3802,3800,3801,3799,3803,3793,3798,3797,3806,3804,3795,3792,3805,3807″ limit=”15″ link=”lightbox” […]

กรมบัญชีกลางเข้าตรวจเยี่ยม กองคลัง มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ 2556

Posted Posted in งานบัญชี

กรมบัญชีกลางได้เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในวันที่ 11 […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ เข้าศึกษาดูงานระบบ ERP

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP)

กองคลัง:การเข้าศึกษาดูงานระบบ ERP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ กองคลัง ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ […]

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯ ปี56 จ.ประจวบคีรีขันธ์ –3

Posted Posted in งานบริหารทั่วไป, งานพัสดุ

เอกสารการบรรยาย :- การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ โดย ผอ. […]

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯ ปี56 จ.ประจวบคีรีขันธ์ –1

Posted Posted in งานบริหารทั่วไป, งานพัสดุ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน วันที่ […]