คลังภาพกิจกรรม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน

ณ โรงแรมหัวหิน บูลเวฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 7- 9 มิถุนายน 2555