งานบริหารทั่วไป

กิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2558 ชาวกองคลัง มทร.พระนคร

กองคลัง มทร.พระนครจัดกิจกรรมส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2558

[carousel source=”media: 4131,4133,4132,4135,4134,4130″ limit=”30″ link=”attachment” target=”blank” height=”360″ items=”1″ title=”no”]

จับฉลากเงินรางวัล

[carousel source=”media: 4109,4107,4108″ limit=”30″ link=”attachment” target=”blank” width=”360″ height=”480″ items=”2″ title=”no”]
[carousel source=”media: 4064,4065,4066,4067,4068,4069,4070,4072,4071,4073,4074,4075,4076,4077,4078,4079,4080,4081,4082,4083,4084″ limit=”30″ link=”attachment” target=”blank” width=”300″ height=”160″ items=”2″ title=”no”]

จับของขวัญปีใหม่

[carousel source=”media: 4089,4090,4091,4092,4093,4094,4095,4096,4097,4098,4099,4100,4101,4102,4103,4104,4105,4106,4110″ limit=”30″ link=”attachment” target=”blank” width=”300″ height=”160″ items=”2″ title=”no”]