ร้านถ่ายเอกสาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ติดต่อ : อาจารย์กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล : 02 665 3777 เบอร์ต่อ 7005, 7141

  • ร้านถ่ายเอกสาร       2,000 บาท / เดือน
รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
DSC_0001
พื้นที่ 9 ตารางเมตร

1,261 total views, no views today

ห้องประชุม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

อาจารย์กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล : 02 665 3777 เบอร์ต่อ 7005, 7141

  • D-HALL     เต็มวัน  6,000 บาท     ครึ่งวัน  3,600 บาท

1 D-HALL (2) 1 D-HALL (1) 1 D-HALL (3)

 

 

 

รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
พื้นที่ 1,600 ตารางเมตร
จำนวน 300 ที่นั่ง
พร้อมเครื่องเสียง
  • ห้องประชุมกรมหลวง     เต็มวัน  7,000 บาท     ครึ่งวัน   4,000 บาท

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
พื้นที่ 443.50 ตารางเมตร
จำนวน 300-400 ที่นั่ง
เครื่องเสียง 1 ชุด
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 2 ชุด
จอรับภาพ 2 ชุด โทรทัศน์ 2 เครื่อง
เครื่องวิชวลไลเซอร์ 1 ชุด
  • Lecture theatre     เต็มวัน  5,000 บาท     ครึ่งวัน   3,000 บาท

3 Lecture theatre 1 3 Lecture theatre 2 3 Lecture theatre 3

 

 

 

รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
พื้นที่ 236 ตารางเมตร
จำนวน 120 ที่นั่ง
เครื่องเสียง 1 ชุด
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 3 ชุด
จอรับภาพ 3 ชุด
เครื่องวิชวลไลเซอร์ 1 ชุด
  • ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์     เต็มวัน  4,000 บาท     ครึ่งวัน   2,500 บาท

4 ดิเรกฤทธิ์ (4)4 ดิเรกฤทธิ์ (1)4 ดิเรกฤทธิ์ (2)4 ดิเรกฤทธิ์ (3)

รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
พื้นที่ 98 ตารางเมตร
จำนวน 45 ที่นั่ง
เครื่องเสียงสำหรับการประชุม 1 ชุด
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 3 ชุด
จอรับภาพ 3 ชุด โทรทัศน์ 2 เครื่อง
เครื่องวิชวลไลเซอร์ 1 ชุด
กล้องวงจรปิด 1 ชุด
  • ห้องประชุมเทเวศร์     เต็มวัน  3,000 บาท     ครึ่งวัน   2,000 บาท

5 เทเวศร์ 4 5 เทเวศร์ 1 5 เทเวศร์ 2 5 เทเวศร์ 3

รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
พื้นที่ 74 ตารางเมตร
จำนวน 30 ที่นั่ง
เครื่องเสียงสำหรับการประชุม 1 ชุด
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 ชุด
จอรับภาพ 1 ชุด
เครื่องวิชวลไลเซอร์ 1 ชุด

809 total views, no views today