ห้องซ้อมดนตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน


  • ห้องซ้อมดนตรี    เต็มวัน   200 บาท/ชั่วโมง

IMG_1590 IMG_1616 IMG_1646 IMG_1653

รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์

976 total views, no views today

ห้องบันทึกเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

  • ห้องบันทึกเสียง 1    เต็มวัน   500 บาท/ชั่วโมง

ห้องบันทึกเสียง 1-1 ห้องบันทึกเสียง 1-2 ห้องบันทึกเสียง 1-3 ห้องบันทึกเสียง 1-4

รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์

  • ห้องบันทึกเสียง 2    เต็มวัน   500 บาท/ชั่วโมง
รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์

998 total views, no views today

ห้องสตูดิโอ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ติดต่อ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน : อาจารย์ปัทมา มูลหงส์ : โทร. 086 376 5039

  • ห้องสตูดิโอผลิตรายการโทรทัศน์    เต็มวัน   6,000 บาท     ครึ่งวัน    3,600 บาท
รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  • ห้องสตูดิโอผลิตรายการโทรทัศน์พร้อมห้องควบคุม    เต็มวัน   8,000 บาท     ครึ่งวัน    4,800 บาท
รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  • อุปกรณ์กล้องใช้ในสตูดิโอพร้อมขาตั้งกล้องและล้อเลื่อน เต็มวัน 4,000 บาท   ครึ่งวัน  2,400 บาท
รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  • ห้องสตูดิโอถ่ายภาพนิ่งพร้อมชุดไฟ    เต็มวัน   3,000 บาท
รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์

1,444 total views, no views today