ตู้เงินด่วน ATM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : อาจารย์จิรศักดิ์ ธาราจักร : โทร. 089 664 7585

  • ตู้เงินด่วน ATM      3,000 บาท / เดือน
รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์

770 total views, no views today

ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : อาจารย์จิรศักดิ์ ธาราจักร : โทร. 089 664 7585

  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์    เต็มวัน   4,500 บาท     ครึ่งวัน    2,500 บาท
รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์

880 total views, no views today

ร้านถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : อาจารย์จิรศักดิ์ ธาราจักร : โทร. 089 664 7585

  • ร้านถ่ายเอกสาร    2,000 บาท/เดือน

ร้านถ่ายเอกสาร01 ร้านถ่ายเอกสาร02 ร้านถ่ายเอกสาร03

รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์

836 total views, no views today