โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงินฯ ปี 2561

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ
และบริหารทรัพย์สิน กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันที่ 22– 24 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ทแอนด์สปา  จ.สระบุรี

 


วันที่ 22 ธันวาคม 2560 : การบรรยายเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  โดย นางพรทิพย์ พวงคุ้ม
slider
images not found

วันที่  22-24 ธันวาคม 2560 :

 งานเลี้ยงส่งและเลี้ยงอำลา

กองคลังได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเมื่อวานนี้ (27 กย. 2560) ณ ครัวอัปษร สาขาสามเสน
เพื่อส่งหัวหน้างานงบประมาณพี่ปุ๊ก อรวรรณ์ ศิริพราหมณกุล
ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์
และเลี้ยงอำลาพี่เบส นายปฐมพงษ์ ศรีโรจน์

ประชุมร่วมหารือแนวทางการคำนวณเงินเดือน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ทีมงานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง ได้ร่วมประชุมหารือ
แนวทางการคำนวณเงินเดือน (คิดเป็นวัน) โดยมีเจ้าหน้าที่
งานเบิกจ่าย 1, งานงบประมาณ กองคลัง
กองบริหารงานบุคคล, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กองคลัง

ภาพกิจกรรม ส่งความสุขปีใหม่ 2560

กองคลังจัดกิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ 2560
ผศ. สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินและ
นางสุมิตรา สมประสงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง
นำทีมจับฉลากมอบความสุขปีใหม่ให้กับชาวกองคลัง