ช่องทางการร้องเรียน / รับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลของท่านจะเก็บเป็นความลับและไม่ถูกเปิดเผย และข้อมูลของท่านจะถูกส่งไปยังผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อดำเนินการต่อไป
Email
กองคลัง : finance@rmutp.ac.th
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แบบประเมินความพึงพอใจ