ประกาศรายชื่อผู้ที่สนใจการเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่ม(ร้านกาแฟ)และอาหารภายในศูนย์มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 2 แห่ง

☛ ประกาศรายชื่อผู้ที่สนใจการเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่ม(ร้านกาแฟ) และอาหารภายในศูนย์มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 2 แห่ง << รายละเอียด ... คลิก >>

ประกาศ กำหนดอัตราค่าใช้บริการทรัพย์สิน (ฉบับที่2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


(ยกเลิก) บัญชีหมายเลข1 – บัญชีอัตราค่าเช่าทรัพย์สิน (9ธ.ค.58)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


(ยกเลิก) การกำหนดอัตราค่าใช้บริการทรัพย์สิน 58

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ดาวน์โหลดเอกสาร : –>  ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ  ประกาศมหาวิทยาลัย