ประกาศรายชื่อผู้ที่สนใจการเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่ม(ร้านกาแฟ)และอาหารภายในศูนย์มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 2 แห่ง

Posted Posted in งานบริหารทรัพย์สิน

☛ ประกาศรายชื่อผู้ที่สนใจการเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่ม(ร้านกาแฟ) และอาหารภายในศูนย์มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 2 […]

ประกาศ กำหนดอัตราค่าใช้บริการทรัพย์สิน (ฉบับที่2)

Posted Posted in งานบริหารทรัพย์สิน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าใช้บริการทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) […]

(ยกเลิก) บัญชีหมายเลข1 – บัญชีอัตราค่าเช่าทรัพย์สิน (9ธ.ค.58)

Posted Posted in งานบริหารทรัพย์สิน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าใช้บริการทรัพย์สิน ประกาศ ณ […]

(ยกเลิก) การกำหนดอัตราค่าใช้บริการทรัพย์สิน 58

Posted Posted in งานบริหารทรัพย์สิน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   เรื่อง การกำหนดอัตราค่าใช้บริการทรัพย์สิน ประกาศ […]