หน้าเก่า กองคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์

[posts template=”../../themes/catch-everest/templates/event-loop.php” posts_per_page=”5″ tax_term=”5″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

ข่าวภายในกองคลัง

[posts template=”../../themes/catch-everest/templates/news-loop.php” posts_per_page=”10″ tax_term=”6″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

ภาพกิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

[posts template=”../../themes/catch-everest/templates/news-loop.php” posts_per_page=”4″ tax_term=”30″ tax_operator=”0″ order=”desc”]


[tabs]
[tab title=”ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา”]

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

[feed url=”http://procurement.rmutp.ac.th/feed/” limit=”7″]
[/tab]
[tab title=”++“]++[/tab]
[/tabs]