งานบัญชีหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

แก้ไข แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง แก้ไขเอกสาร แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

คลิกอ่านที่นี่ ดาว์นโหลดเอกสารแนบ