ข่าวภายในกองคลังงานบริหารทั่วไป

เกษียณอายุราชการ นางสาวพรรณี อุตสงควัฒน์

สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร 18 กันยายน 2558
เกษียณอายุราชการ นางสาวพรรณี อุตสงควัฒน์ (พี่ป๊อก)
ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน จากชาวกองคลัง มทร.พระนคร
เกษียณ58 (2)
++
[slider source=”media: 5082,5074,5071,5080,5081,5079,5078,5077,5076,5075,5087,5037,5038″ limit=”30″ link=”image” target=”blank” width=”1200″ height=”700″ title=”no” pages=”no”]