กิจกรรมและผลงานงานบริหารทั่วไปภาพกิจกรรม

นุ่งซิ่น-แต่งไทย ในวันศุกร์

กองคลัง มทร.พระนคร ขานรับนโยบายมหาวิทยาลัยฯ  “นุ่งซิ่น-แต่งไทย ในวันศุกร์”

[carousel source=”media: 5355,5350,5352,5354,5353,5351″ limit=”10″ link=”image” target=”blank” width=”800″ height=”400″ items=”1″ title=”no”]