ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัสดุ

ประกาศ ขายรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : ลงวันที่ 31 ส.ค. 2559 **เรื่อง การขายรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน