นุ่งซิ่น-แต่งไทย ในวันศุกร์

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, งานบริหารทั่วไป, ภาพกิจกรรม

กองคลัง มทร.พระนคร ขานรับนโยบายมหาวิทยาลัยฯ  “นุ่งซิ่น-แต่งไทย ในวันศุกร์” […]

งานจัดการความรู้ KM กองคลัง ได้รับรางวัลกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

Posted Posted in งานบริหารทั่วไป, ภาพกิจกรรม

ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน […]

อบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี e-Market และ e-Bidding วันที่ 2-3 กันยายน 2558

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, งานพัสดุ, ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แนวใหม่ e-market และ e-bidding ตั้งแต่วันที่ […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านระบบงาน ERP

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP), ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านระบบงาน ERP ระหว่างวันที่ 29 […]