โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน ปี58-3

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร
ด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน
วันที่ 2-4 ธันวาคม 2557 ณ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เอกสารประกอบการฝึกปฏิบัติ:: การฝึกปฏิบัติเรื่อง เทคนิคการให้บริการอย่างเหนือชั้น

DSC_0388
DSC_0391
DSC_0392
DSC_0402
DSC_0401
DSC_0400
DSC_0404
DSC_0407
DSC_0406
DSC_0432
DSC_0420
DSC_0424
DSC_0380
DSC_0384
DSC_0412
DSC_0408
DSC_0429
DSC_0425
DSC_0396
DSC_0028
DSC_0435
DSC_0439
DSC_0443
DSC_0450
DSC_0452
DSC_0449
DSC_0448
DSC_0137
DSC_0457
DSC_0454
DSC_0453
DSC_0455
DSC_0068
DSC_0438
DSC_0064
DSC_0062
DSC_0145
DSC_0144
DSC_0158
DSC_0152
DSC_0151