งานการเงิน


ข่าวประชาสัมพันธ์

[posts template=”../../themes/catch-everest/templates/event-loop.php” posts_per_page=”8″ tax_term=”86″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

[spoiler title=”ดาวน์โหลดเอกสารงานการเงิน” class=”my-custom-spoiler”] [button style=”3d” background=”#E4287C” color=”#ffffff” radius=”0″ url=”https://finance.offpre.rmutp.ac.th/2556/?p=94″ target=”_blank”]ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรวม[/button] [button style=”3d” background=”#4d4193″ color=”#ffffff” radius=”0″ url=”https://finance.offpre.rmutp.ac.th/2556/?p=106″ target=”_blank”]ดาวน์โหลดหนังสือและระเบียบทั้งหมด[/button] [tabs vertical=”yes”] [tab title=”แบบฟอร์ม”]

[/tab] [tab title=”ระเบียบ”]

[/tab] [tab title=”ประกาศ/หลักเกณฑ์”]

[/tab] [/tabs] [/spoiler]