งานบริหารทั่วไปงานพัสดุ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน ปี58-3

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร
ด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน
วันที่ 2-4 ธันวาคม 2557 ณ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

[animate type=”swing” inline=”yes”][button url=”https://finance.offpre.rmutp.ac.th/2556/?p=3950″ style=”3d” background=”#6AA121″ color=”#ffffff” radius=”0″]กิจกรรมวันที่ 3 ช่วงเช้า[/button][/animate]

เอกสารประกอบการฝึกปฏิบัติ:: การฝึกปฏิบัติเรื่อง เทคนิคการให้บริการอย่างเหนือชั้น

[slider source=”media: 3959,3960,3961,3965,3964,3963,3966,3968,3967,3977,3972,3973,3957,3958,3970,3969,3975,3974,3962″ link=”attachment” target=”blank” width=”1200″ height=”700″ title=”no” pages=”no”]

[animate type=”swing” inline=”yes”][button url=”https://finance.offpre.rmutp.ac.th/2556/?p=3950″ style=”3d” background=”#6AA121″ color=”#ffffff” radius=”0″]กิจกรรมวันที่ 3 ช่วงบ่าย[/button][/animate]
[slider source=”media: 3979,3990,3992,3993,3996,3997,3995,3994,3983,4001,3999,3998,4000,3982,3991,3981,3980,3986,3985,3989,3988,3987″ limit=”30″ link=”attachment” target=”blank” width=”1200″ height=”700″ title=”no” pages=”no”]