กิจกรรมและผลงานภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน 16-18 ธ.ค. 2558

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน
กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2558
ณ เทวัญดารา บิชวิลล่า กุยบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์

หมายกำหนดการ :: เอกสาร

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 : พิธีเปิด

[slider source=”media: 5823,5824,5825,5826,5827,5828,5829,5830″ limit=”15″ link=”lightbox” target=”blank” width=”1200″ height=”700″ title=”no” pages=”no”]


วันที่ 17 ธันวาคม 2558 : การบรรยายกลุ่มการเงินและบัญชี

[slider source=”media: 5841,5842,5843,5844,5845,5846,5847,5848″ limit=”15″ link=”lightbox” target=”blank” width=”1200″ height=”700″ title=”no” pages=”no”]


วันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 : การบรรยายกลุ่มพัสดุ

[slider source=”media: 5831,5832,5833,5834,5835,5836,5837,5838,5839,5840″ limit=”15″ link=”lightbox” target=”blank” width=”1200″ height=”700″ title=”no” pages=”no”]


วันที่ 18 ธันวาคม 2558 : การบรรยายกลุ่มการเงินและบัญชี

[slider source=”media: 5849,5850,5851,5852,5853,5854,5855,5856,5857,5858″ limit=”15″ link=”lightbox” target=”blank” width=”1200″ height=”700″ title=”no” pages=”no”]