โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านการคลัง ปี2558

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันที่ ๖ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๘
โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ

หมายกำหนดการ :: เอกสาร

DSC04524
DSC04570
DSC04552
DSC_0379
DSC04559
DSC_0397
DSC_0389
DSC_0377
WP_25580307_09_13_28_Pro
WP_20150307_12_44_16_Pro
WP_20150307_13_55_26_Pro
WP_20150307_16_16_38_Pro

เอกสารประกอบการบรรยาย