ตู้เงินด่วน ATM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : อาจารย์จิรศักดิ์ ธาราจักร : โทร. 089 664 7585

  • ตู้เงินด่วน ATM      5,000 บาท / เดือน
รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
atm3
ตู้

1,796 total views, 2 views today

ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : อาจารย์จิรศักดิ์ ธาราจักร : โทร. 089 664 7585

  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์    เต็มวัน   4,500 บาท     ครึ่งวัน    2,500 บาท
รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
ห้องประชุมราชพฤกษ์ 01
พื้นที่ 14.4×10.5 เมตร
จำนวน 96 ที่นั่ง
คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด

1,987 total views, 2 views today

ร้านถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : อาจารย์จิรศักดิ์ ธาราจักร : โทร. 089 664 7585

  • ร้านถ่ายเอกสาร    2,000 บาท/เดือน

ร้านถ่ายเอกสาร01 ร้านถ่ายเอกสาร02 ร้านถ่ายเอกสาร03

รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
พื้นที่ 2.15×3 เมตร

2,260 total views, 2 views today