ห้องปฏิบัติการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ติดต่อ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ : นางจินตนา วรเจริญศรี : โทร. 089 817 0682
  • ห้องปฏิบัติการอาหาร     เต็มวัน   10,000 บาท     ครึ่งวัน    6,000 บาท
รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารครบทุกหน่วยปฏิบัติการ

1,017 total views, no views today

ติดตั้งตู้ ATM คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ติดต่อ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ : นางจินตนา วรเจริญศรี : โทร. 089 817 0682
  • ติดตั้งตู้ ATM       5,000 บาท / เดือน
รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
ตู้

1,623 total views, no views today

ร้านกาแฟและเครื่องดื่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ติดต่อ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ : นางจินตนา วรเจริญศรี : โทร. 089 817 0682
  • ร้านกาแฟและเครื่องดื่ม       15,000 บาท / เดือน
รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์

1,611 total views, no views today

ร้านค้า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ติดต่อ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ : นางจินตนา วรเจริญศรี : โทร. 089 817 0682
  • ร้านค้า       2,000 บาท / เดือน
รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
กรอบว่าง
พื้นที่ 6 ตารางเมตร

1,250 total views, no views today

ห้องปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ติดต่อ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ : นางจินตนา วรเจริญศรี : โทร. 089 817 0682

  • ห้องปฏิบัติการอาหาร    เต็มวัน   10,000 บาท     ครึ่งวัน    6,000 บาท

ห้องปฏิบัติการอาหาร (5)ห้องปฏบัติการอาหาร ห้องปฏิบัติการอาหาร (3)

รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
หน่วยปฏิบัติการด้านอาหาร 1 ห้อง
พร้อมอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
เงินประกันความเสียหาย 5,000 บาท

2,143 total views, no views today

ร้านถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ติดต่อ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ : นางจินตนา วรเจริญศรี : โทร. 089 817 0682

  • ร้านถ่ายเอกสาร       4,000 บาท / เดือน
รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
ร้านถ่ายเอกสาร
พื้นที่ 7.5 ตารางเมตร

2,068 total views, no views today

ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ติดต่อ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ : นางจินตนา วรเจริญศรี : โทร. 089 817 0682

  • ห้องประชุมโชติเวช     เต็มวัน  40,000 บาท     ครึ่งวัน   20,000 บาท

S__6586384ห้องประชุม (1)DSC_0685

รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
พื้นที่ 739.20 ตารางเมตร
จำนวน 200-300 ที่นั่ง
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ คอมพิวเตอร์
โปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด
เงินประกันความเสียหาย 15,000 บาท

1,604 total views, no views today