ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ติดต่อ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ : นางจินตนา วรเจริญศรี : โทร. 089 817 0682

  • ห้องประชุมโชติเวช     เต็มวัน  40,000 บาท     ครึ่งวัน   20,000 บาท

S__6586384ห้องประชุม (1)DSC_0685

รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
พื้นที่ 739.20 ตารางเมตร
จำนวน 200-300 ที่นั่ง
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ คอมพิวเตอร์
โปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด
เงินประกันความเสียหาย 15,000 บาท

1,640 total views, 4 views today