ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ติดต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ : อาจารย์ปรีชา ลิ้มเจริญ : โทร. 089 479 7432

  • ห้องประชุมเฟืองเงิน    เต็มวัน   3,000 บาท     ครึ่งวัน    1,800 บาท

A07Y0104 A07Y0105 A07Y0107

รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
พื้นที่ 17×10 เมตร
จำนวน 50 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์ และ
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด
  • ห้องประชุมเฟืองทอง   เต็มวัน   5,000 บาท     ครึ่งวัน    3,000 บาท

A07Y0122 A07Y0130 A07Y0134 A07Y0136

รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
พื้นที่ 20×10 เมตร
จำนวน 150 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์ และ
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด
  • ห้องประชุมเฟืองเพชร  เต็มวัน   4,000 บาท     ครึ่งวัน    2,400 บาท

A07Y0188 A07Y0193 A07Y0196 A07Y0199

รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
พื้นที่ 20×12 เมตร
จำนวน 35 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์ และ
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด
  • ห้องสัมมนาเฟืองเหนือ   เต็มวัน   45,000 บาท     ครึ่งวัน    27,000 บาท

A07Y0281

รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
พื้นที่ 32×48 เมตร
จำนวน 1,000 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์ และ
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด

2,040 total views, 4 views today