ห้องปฏิบัติการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ติดต่อ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ : นางจินตนา วรเจริญศรี : โทร. 089 817 0682
  • ห้องปฏิบัติการอาหาร     เต็มวัน   10,000 บาท     ครึ่งวัน    6,000 บาท
รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารครบทุกหน่วยปฏิบัติการ

703 total views, no views today