ประกาศ การกำหนดอัตราค่าใช้บริการทรัพย์สิน ประกาศ ณ 2 สิงหาคม 2564

☛ ประกาศ การกำหนดอัตราค่าใช้บริการทรัพย์สิน ประกาศ ณ 2 สิงหาคม 2564 ( เอกสารระเบียบ)

5,193 total views, 22 views today

ประกาศ การลดหรือการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าเช่าสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์โควิด 19 (ระยะที่ห้า)

☛ ประกาศ การลดหรือการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าเช่าสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์โควิด 19 (ระยะที่ห้า) ( เอกสารระเบียบ)

5,012 total views, 4 views today

คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องมอบอำนาจการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน

คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องมอบอำนาจการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน

12,902 total views, 4 views today

แบบฟอร์มสัญญาเช่าพื้นที่

ร่างบันทึกข้อตกลงการให้ใช้พื้นที่

ร่างสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ(จ่ายรายเดือน)

ร่างสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ(จ่ายรายปี)

9,755 total views, no views today

ประกาศให้เช่าพื้นที่ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศน์

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศให้เช่าพื้นที่ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศน์
เพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอร์รี่ และอื่นๆ โดยมีพื้นที่ให้เช่าต่อร้านค้า ขนาด 80 – 100 ตารางเมตร
หากสนใจโปรดติดต่อได้ที่งานบริหารทรัพย์สิน โทร. 02 665 3777 ต่อ 6120 หรือ 6030
หรือติดต่อ คุณรัชนี ลักษณ์อนันต์กูร โทร. 089 980 4889
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2561 ในเวลาราชการ