คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องมอบอำนาจการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน

คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องมอบอำนาจการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน

7,160 total views, no views today

แบบฟอร์มสัญญาเช่าพื้นที่

ร่างบันทึกข้อตกลงการให้ใช้พื้นที่

ร่างสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ(จ่ายรายเดือน)

ร่างสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ(จ่ายรายปี)

8,978 total views, no views today

ประกาศให้เช่าพื้นที่ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศน์

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศให้เช่าพื้นที่ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศน์
เพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอร์รี่ และอื่นๆ โดยมีพื้นที่ให้เช่าต่อร้านค้า ขนาด 80 – 100 ตารางเมตร
หากสนใจโปรดติดต่อได้ที่งานบริหารทรัพย์สิน โทร. 02 665 3777 ต่อ 6120 หรือ 6030
หรือติดต่อ คุณรัชนี ลักษณ์อนันต์กูร โทร. 089 980 4889
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2561 ในเวลาราชการ