งานเบิกจ่าย1ภาพกิจกรรม

การประชุมซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติโครงการบริการสังคม

การประชุมซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติโครงการบริการสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559

[slider source=”media: 6993,6994,6995,6996,6997,6998,6999,7000,6992,6921,6919″ limit=”10″ link=”image” target=”blank” width=”400″ height=”200″ title=”no” pages=”no”]


[intranet]
[highlight background=”#7df9ff”]**เอกสารประกอบ**[/highlight] [button url=”https://finance.offpre.rmutp.ac.th/2556/wp-content/uploads/2016/08/เบิกจ่าย1_บริการสังคม.pdf” target=”blank” style=”glass” background=”#d59cff” color=”#300547″ icon=”icon:arrow-circle-o-down”]ดาวน์โหลดทั้งหมด[/button]

[/intranet]