ห้องประชุม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 • ห้องประชุมกรมหลวง     เต็มวัน  7,000 บาท     ครึ่งวัน   4,000 บาท
 •  

   

   

   

   

   

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 443.50 ตารางเมตร
  จำนวน 300-400 ที่นั่ง
  เครื่องเสียง 1 ชุด
  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 2 ชุด
  จอรับภาพ 2 ชุด โทรทัศน์ 2 เครื่อง
  เครื่องวิชวลไลเซอร์ 1 ชุด
  • Lecture theatre     เต็มวัน  5,000 บาท     ครึ่งวัน   3,000 บาท

  3 Lecture theatre 1 3 Lecture theatre 2 3 Lecture theatre 3

   

   

   

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 236 ตารางเมตร
  จำนวน 120 ที่นั่ง
  เครื่องเสียง 1 ชุด
  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 3 ชุด
  จอรับภาพ 3 ชุด
  เครื่องวิชวลไลเซอร์ 1 ชุด
  • ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์     เต็มวัน  4,000 บาท     ครึ่งวัน   2,500 บาท

  4 ดิเรกฤทธิ์ (4)4 ดิเรกฤทธิ์ (1)4 ดิเรกฤทธิ์ (2)4 ดิเรกฤทธิ์ (3)

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 98 ตารางเมตร
  จำนวน 45 ที่นั่ง
  เครื่องเสียงสำหรับการประชุม 1 ชุด
  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 3 ชุด
  จอรับภาพ 3 ชุด โทรทัศน์ 2 เครื่อง
  เครื่องวิชวลไลเซอร์ 1 ชุด
  กล้องวงจรปิด 1 ชุด
  • ห้องประชุมเทเวศร์     เต็มวัน  3,000 บาท     ครึ่งวัน   2,000 บาท

  5 เทเวศร์ 4 5 เทเวศร์ 1 5 เทเวศร์ 2 5 เทเวศร์ 3

  รายละเอียดพื้นที่/จำนวนที่นั่ง/อุปกรณ์
  พื้นที่ 74 ตารางเมตร
  จำนวน 30 ที่นั่ง
  เครื่องเสียงสำหรับการประชุม 1 ชุด
  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 ชุด
  จอรับภาพ 1 ชุด
  เครื่องวิชวลไลเซอร์ 1 ชุด

  1,360 total views, 2 views today